Faillissement

Als een bedrijf failliet gaat, heeft het niet genoeg geld meer om aan zijn verplichtingen te voldoen. Op het moment dat de rechter het faillissement uitspreekt, wijst hij een curator aan. Dat is een onafhankelijk persoon, die uitzoekt hoeveel geld er nog is en hoe dit verdeeld moet worden over de schuldeisers. De curator legt hierover verantwoording af aan de rechtbank. Als u nog geld tegoed heeft, moet u zich melden bij de curator.

Kinderopvangtoeslag

BOinK adviseert ouders de kinderopvangtoeslag altijd op de eigen bankrekening te laten storten. U blijft immers altijd verantwoordelijk voor de uitgekeerde toeslag en bij terugvordering zal de Belastingdienst altijd bij u als aanvrager aankloppen. Het aantal faillissementen in de kinderopvang neemt toe. Daarbij constateert BOinK dat het in een aantal situaties niet mogelijk is de kinderopvangtoeslag van de kinderopvangorganisatie terug te krijgen. Wanneer u de kinderopvangtoeslag op rekening van de kinderopvang laat storten, en de organisatie gaat failliet, dan is het van belang om zo snel mogelijk het rekeningnummer bij de Belastingdienst te wijzigen naar uw eigen rekeningnummer.

Als uit controle blijkt dat er kinderopvangtoeslag is uitbetaald voor meer uren dan er is afgenomen of meer dan waarop recht was, moet de teveel betaalde kinderopvangtoeslag worden terugbetaald. Dit geldt ook bij een faillissement.

Uw contract

Zolang er opvang wordt geboden volgens het contract, ook onder de curator, dan dient u zich te houden aan het contract. Dit betekent dat het contract, met de daarbij behorende voorwaarden (ook de opzegtermijn) blijft bestaan. Wanneer er door het faillissement wijzigingen in de opvang plaatsvinden, ligt dit mogelijk anders. Wij adviseren u in dat geval contact op te nemen met uw rechtsbijstandsverzekering of het Juridisch Loket.

Betaling gastouder

Als het gastouderbureau niet meer geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en vraagouder en gastouder hebben zich nog niet bij een ander gastouderbureau ingeschreven, mogen de kosten voor kinderopvang rechtstreeks aan de gastouder overgemaakt worden. Dit mag niet contant, de betaling moet via een bank. Vraagouder en gastouder hebben dan vier maanden de tijd een ander gastouderbureau te vinden. Het recht op kinderopvangtoeslag vervalt als na vier maanden geen overeenkomst is met een ander gastouderbureau. Ongeacht of de opvang door de gastouder nog plaatsvindt.

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer