Met een blik op de toekomst (effecten vve-programma's), R. Fukkink (2015)

Aanbod en contracten in de kinderopvang, B&A (2014)

Buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking, Sardes en groep CED, (2007)

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland, OCW, (2007)

CPB notitie Kinderopvang in Kaart, (2011)

Ernst van door GGD geconstateerde gebreken bij kinderopvangcentra, gastouderbureaus en gastouders, Bureau Bartels BV, (2011)

Evaluatie van de Wet kinderopvang, (2012)

Groene kinderopvang, de mogelijkheden van uitdagende speelnatuur binnen de bso, Alterra, (2008)

Horizontale of verticale groepen?, Van IJzendoorn

Huisvesting kinderopvang in Nederland, Buitenhek, (2010)

Inspecteren is vooruitkijken, rapport over GGD controle, (2009)

Kosten toezicht en handhaving kinderopvang, KplusV, (2009)

Kritisch over kinderopvang: feiten en fictie, Buitenhek, (2011)

Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2010/2011, Inspectie van het Onderwijs, (2012)

Kwaliteit van gastouderbureaus, het handhaven waard, Inspectie van het Onderwijs, (2010)

Kwaliteitsimpuls cursus Werken met Baby's, Trimbos Instituut, (2012)

Monitor bso en kleine plattelandsscholen, EIM, (2008)

Onderzoek kleine kindcentra, Bureau Bartels (2013)

Ontwikkeling in de omvang en de gemeentelijke financiering van het peuterspeelzaalwerk, eindrapport, Regioplan, (2012)

Prijspeiling BOinK 2013, BOinK (2013)

Prijspeiling BOinK 2014, BOinK (2014)

Prijspeiling BOinK 2015, BOinK (2015)

Prijspeiling BOink 2016. Boink (2016)

Rapport Commissie Gunning, (2011)

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer