Contracten

Zwarte en Grijze lijst artikel 236 en 237, Burgelijk Wetboek 

Regelingen voor een gastouder aan huis

 

Kwaliteitseisen

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Algemene Maatregel van Bestuur: Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Convenant Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen, BOinK Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep (2013)

Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang (brochure), GGD Nederland, (2010)

Ministeriële regeling: Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012

Wet op het Primair Onderwijs, artikel 45

Wet op het Primair Onderwijs

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 

 

Veiligheid en gezondheid

Handleiding continue screening kinderopvang, SZW (2013)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, (2013)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - handleiding, (2013)

Wet Publieke Gezondheid

Het vierogenprincipe in de dagelijkse praktijk

 

Medezeggenschap

Modelreglement oudercommissie, BOinK & Brancheorganisatie Kinderopvang, (2015)

Vragenlijst GGD voor een oudercommissie van een gastouderbureau, GGD, (2012)

Vragenlijst GGD voor een oudercommissie van een kindercentrum, GGD, (2012)

Vragenlijst GGD voor een oudercommissie van een peuterspeelzaal, GGD, (2012)

Handreiking medezeggenschap voor IKC's

Factsheet vierogenprincipe peuterspeelzalen 

 

Personeel

Arbeidsomstandighedenwet

CAO kinderopvang

CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Opleidingseisen gastouders, (2011)

 

Huisvesting

Bouwbesluit

Warenwetbesluit Attractie-en speeltoestellen

Warenwetbesluit bedden en boxen

Veilig en Fris brochure

Velig en  Fris kaart

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer