Ontevreden

Als de oudercommissie ontevreden is over de gang van zaken op de opvang, dan is het verstandig om dit eerst met de opvang te bespreken. Mocht de oudercommissie er niet uitkomen met de opvang, dan kan er een externe klacht worden ingediend. 

Klachtenreglement

De Wet kinderopvang bepaalt dat elke kinderopvang een voor ouders inzichtelijk klachtenreglement heeft. In dit klachtenreglement vindt u de manier waarop u intern en, eventueel in een later stadium, extern kunt klagen. De oudercommissies hebben adviesrecht op de vaststelling en de wijziging van het klachtenreglement volgens de Wet kinderopvang.

Extern klagen

Iedere opvang is verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunt u terecht voor informatie, advies, bemiddeling en mediation van en door medewerkers van het klachtenloket en/of een bindende uitspraak door de Geschillencommissie. 

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer