Voorkant brochure communicatie

De oudercommissie: communicatie

Deze brochure biedt de oudercommissie handvatten in de communicatie met de verschillende gesprekspartners waarmee zij te maken krijgen. Deze brochure is een aanvulling op 'De oudercommissie, medezegge .. Lees meer...

Voorkant factsheet mediaopvoeding

Mediagebruik in de kinderopvang (factsheet)

Het is belangrijk om bewust om te gaan met het gebruik van media en kinderen te begeleiden en te leren keuzes te maken uit het enorme aanbod van mediaproducten. Mediaopvoeding is een integraal onderde .. Lees meer...

Voorkant brochure pedagogische kwaliteit

Brochure pedagogische kwaliteit kinderopvang

Wat verstaan we onder pedagogische kwaliteit? Wanneer spreken we van een goed pedagogisch beleid? Waar moet je als oudercommissie op letten? Lees het in de brochure pedagogische kwaliteit kinderopvang .. Lees meer...

Voorkant brochure opendeurenbeleid

Brochure opendeurenbeleid

Wat is een opendeurenbeleid en welke vragen kun je als oudercommissie stellen over het (invoeren van) het opendeurenbeleid? Lees het in deze brochure.

Opvoeden kdv oc cover

Reader ´Opvoeden op het kinderdagverblijf´ voor oudercommissies

Deze reader voorziet oudercommissies van ideeën en praktische middelen om het inhoudelijke gesprek tussen ouders en kinderopvang op gang te brengen.

Brochure medezeggenschap

De oudercommissie: medezeggenschap, adviesrecht en de achterban

In deze reader vindt u alle informatie over de oudercommissie: wat is een oudercommissie? Hoe worden leden benoemd? Hoe worden de reglementen opgesteld? Wat doet een oudercommissie? Waarover heeft de .. Lees meer...

Voorkant modelreglement voor een oc

Modelreglement voor een oudercommissie

Voor het opstellen van een (huishoudelijk)reglement kunt u gebruik maken van dit model. Het bewerkbare (Word) document kunnen leden downloaden 

Voorkant prijzenbrochure 2017

Prijzen in de kinderopvang

Ieder jaar hebben veel ouders en oudercommissies vragen over de prijs van en prijsstijgingen in de kinderopvang. Met deze brochure wil BOinK ouders en oudercommissies een handvat bieden bij de beoorde .. Lees meer...

Model intern klachtenreglement

In het kader van de Wet Versterking Positie Ouders (2016) heeft BOinK samen met Brancheorganisatie Kinderopvang en de MOgroep een model voor een intern klachtenreglement ontwikkeld.

Werkplan OC cover

Werkplan voor oudercommissies

Deze brochure geeft uitleg over het werkplan voor oudercommissies, biedt een stappenplan om tot een werkplan te komen en een voorbeeld-werkplan.

Stappenplan adviseren cover

Stappenplan adviseren pedagogische kwaliteit

Een brochure over kwaliteit; pedagogisch beleid, proceskwaliteit. Ook komen partnerschap tussen ouders en kinderopvang aan bod. Inclusief stappenplan adviseren over pedagogische kwaliteit.  

Vierogenprincipe cover

Het vierogenprincipe in de dagelijkse praktijk

BOinK en Brancheorganisatie Kinderopvang hebben gezamenlijk een brochure ontwikkeld waarin aan de hand van de dagelijkse praktijk wordt uitgelegd hoe het vierogenprincipe kan worden toegepast.

Proceskwaliteit cover

Proceskwaliteit

Deze brochure biedt handvatten voor oudercommissies om hun adviesrecht in te zetten om de proceskwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.

Voorkant Veilig en Fris brochure

Veilig & Fris brochure

Vanaf 1 april 2017 moet de kinderopvang voor bestaande bouw voldoen aan strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie. Dat klinkt nog ver weg, maar zijn er maatregelen nodig, dan is het zaak om bi .. Lees meer...

De veilig en fris meter L

Veilig en friskaart

Praktsche handreikingen voor een brandveilige omgeving en goede luchtkwaliteit. Hang de kaart op in alle groepsruimtes.

Opvoeden kdv ouders cover

Boek 'Opvoeden op het kinderdagverblijf, wat ouders moeten weten'

Door kinderopvang vindt opvoeding buiten het gezin al op jonge leeftijd plaats. Daarom wilt u als ouder zeker weten dat uw kind in goede handen is. Dit boek geeft informatie over het wat en waarom van .. Lees meer...

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquête gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer