Regionale basistraining


De Regionale Basistraining voor Oudercommissies wordt diverse malen per jaar verspreid door het land gegeven. Data en locaties

Oudercommissies zetten zich in voor een goede kwaliteit van de kinderopvang en zijn belangrijk voor het goed functioneren van de kinderopvangorganisatie. Om uw taak goed uit te kunnen oefenen moet u beschikken over een gedegen kennis over de algemene wet- en regelgeving in de kinderopvang en uw rechten en plichten op het gebied van medezeggenschap. Daarnaast zijn vaardigheden als onderhandelen, communiceren met de directie en de achterban, standpunten formuleren en het opstellen van adviezen erg belangrijk. Oudercommissies vervullen ook vaak een centrale rol bij alle activiteiten die voor de ouders worden georganiseerd.

Kortom veel verschillende taken en vereiste vaardigheden, die leiden tot vragen. Daarom organiseert BOinK een Regionale Basistraining voor oudercommissies. Bij elke training zijn leden van verschillende oudercommissies aanwezig, waardoor veel interactie en uitwisseling ontstaat. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de Wet kinderopvang, adviesrechten van de oudercommissie, GGD inspecties en de risico-inventarisatie. De training start om 19.30 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. 

De kosten voor deelname zijn:

 Aantal deelnemers BOinK leden   Niet leden
 1 deelnemer  € 55,00  € 65,00 
 2 deelnemers  € 110,00  €130,00
 3 deelnemers  € 165,00  € 195,00
 4 deelnemers  € 200,00  € 240,00
 5 deelnemers  € 250,00  € 300,00
 6 deelnemers  € 300,00  € 360,00

 

 

 

 

 

 
Aanmelden 
U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden. Bij aanmelding gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden training oudercommissie van BOinK. 

Incompany training

Wanneer u op zoek bent naar een inhoudsdeskundige op het gebied van medezeggenschap, communicatie en kinderopvang voor uw organsatie of oudercommissie, dan kunt u contact opnemen via secretariaat@boink.info.

Speciaal voor oc's uit Den Haag

Ook dit jaar organiseren we in samenwerking met Gemeente Den Haag diverse gratis trainingen en informatie-avonden voor oudercommissies uit Den Haag. 12 juni is de eerstvolgende bijeenkomst: de oudercommissie basistraining in het Engels.

12 juni basic training parent committees (in English) / basistraining oc (in het Engels) More information
11 sept. nieuwe kwaliteitseisen kinderopvang per 1 januari 2018
2 okt.   basistraining oc
13 nov.  de positie van de oc binnen de organisatie

 

Op deze pagina houden we u op de hoogte. Wilt u de speciale nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar boink@boink.info.

Alle bijeenkomsten zijn gratis en (alleen) toegankelijk voor oudercommissies uit Den Haag. Heeft u als organisatie vragen m.b.t. deze bijeenkomsten / onderwerpen neem dan contact met ons op.   

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer