Contracten in de kinderopvang

Wanneer u gekozen heeft voor gastouder-, buitenschoolse of dagopvang, worden de gemaakte afspraken tussen u en de opvang vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst vormt samen met de bijbehorende algemene voorwaarden en het beschreven aanbod (bijvoorbeeld in de vorm van een informatieboekje) uw contract. Onderaan deze pagina vindt u de minimale eisen aan en aanbevelingen voor een contract voor gastouderopvang, buitenschoolse en dagopvang. Voor peuterspeelzaalwerk is het niet noodzakelijk om een schriftelijke overeenkomst te sluiten. Echter, een contract verduidelijkt de afspraken tussen verschillende partijen en wordt sterk aanbevolen.

De algemene voorwaarden van een kinderopvangorganisatie, moeten minimaal voldoen aan de eisen voor algemene voorwaarden die de wetgever heeft vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek 6. Artikel 236 en 237 bevatten de zwarte en grijze lijst waarin wordt uitgelegd welke voorwaarden onredelijk bezwarend (zwarte lijst) of mogelijk onredelijk bezwarend (grijze lijst) zijn. 

Aanbevelingen BOinK

Via onderstaande links kunt u onze aanbevelingen voor een contract in verschillende soorten opvang downloaden.

> Gastouderopvang*
> Buitenschoolse en dagopvang
> Peuterspeelzaalwerk

*Komt een gastouder bij u aan huis? Verdiep u dan goed in de regels van de zogenaamde dienstverlening aan huis

Opzegtermijn

Sinds de invoering van de Wet van Dam is het vermoedelijk onredelijk bezwarend om een opzegtermijn van langer dan 1 maand te hanteren. Dit geldt ook voor de kinderopvang. Over de opzegtermijn heeft de Geschillencommissie Kinderopvang zich meerdere malen uitgesproken dat deze maximaal 1 maand mag zijn: 'Ondernemer handelt in beginsel in strijd met toepasselijke wetgeving als hij een opzegtermijn van langer dan een maand hanteert, tenzij hij voor die langere termijn goede gronden aanvoert.'
Ouders moeten volgens de Wet van Dam tevens op elk moment van de maand de opvang van hun kind(eren) kunnen opzeggen en de opzegtermijn gaat dan ook vanaf dat moment in. 

> Meer lezen

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer