Risicoprofiel

Wat is een risicoprofiel? Wat zegt het? Waarom zijn je niet (altijd) openbaar? Hoe wordt het risicoprofiel bepaald en welke risicoprofielen zijn er?

Gastouder aan huis

De regelgeving rondom de gastouder aan huis is erg complex en roept veel vragen op. In deze factsheet een overzicht van de geldende regels.

Voorkant brochure pedagogische kwaliteit

Brochure pedagogische kwaliteit kinderopvang

Wat verstaan we onder pedagogische kwaliteit? En wanneer spreken we van een goed pedagogisch beleid? Lees het in de brochure pedagogische kwaliteit kinderopvang.

Voorkant brochure opendeurenbeleid

Brochure opendeurenbeleid

Wat is een opendeurenbeleid en waar moet je op letten bij het kiezen voor een opvang met opendeurenbeleid? Lees het in deze brochure. 

Voorkant prijzenbrochure 2017

Prijzen in de kinderopvang

Ieder jaar hebben veel ouders en oudercommissies vragen over de prijs van en prijsstijgingen in de kinderopvang. Met deze brochure willen we een handvat bieden bij de beoordeling van de prijs voor kin .. Lees meer...

Ieder kind een eigen verhaal

Ieder kind een eigen verhaal, samen verschillend in kindercentra

Dit boek is geschreven voor ouders en pedagogisch medewerkers en nodigt hen uit om van elkaar te leren, zodat diversiteit hun wereld verruimt.

Checklist brandveiligheid

Checklist brandveiligheid

Een brandveilige omgeving is daarbij van groot belang en een verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie. Ook ouders en kinderen worden hierbij betrokken.

Voorkant Veilig en Fris brochure

Veilig en fris brochure

In vijf eenvoudige stappen de luchtkwaliteit van het kindcentrum verbeteren.

De veilig en fris meter L

Veilig en friskaart

Praktsche handreikingen voor een brandveilige omgeving en goede luchtkwaliteit. Hang de kaart op in alle groepsruimtes.

Opvoeden kdv ouders cover

Opvoeden op het kinderdagverblijf, wat ouders moeten weten

Opvoeden op het kinderdagverblijf' geeft informatie over het hoe en waarom van het opvoeden in kindercentra. Dit boek is een gezamenlijk initiatief van ontwikkelingspsycholoog Elly Singer en BOinK.

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer