Lidmaatschap

Wie kan lid worden van BOinK?

Individuele oudercommissies kunnen lid worden van BOinK. Daarmee kunnen ook de ouders die kinderopvang afnemen op die locatie gebruik maken van de diensten van BOinK. Overigens wordt het lidmaatschap doorgaans betaald door de kinderopvangorganisatie. 

Waarom lid worden?

Als belangenvereniging is het van groot belang om zoveel mogelijk leden te hebben. Momenteel zijn er veel ouders en oudercommissies in Nederland lid van BOinK. Mede hierdoor wordt er in deze sector veel waarde gehecht aan de stem van BOinK. Kortom; hoe meer leden, hoe groter onze invloed! Op dit moment worden wij betrokken bij wetgevingstrajecten, onderzoeken, adviesraden, het ontwikkelen van nieuwe vormen van opvang en diverse andere zaken die belangrijk zijn voor ouders met kinderen in de opvang en op peuterspeelzalen. Samen met BOinK werkt u aan kwalitatief goede en voor iedereen bereikbare en betaalbare kinderopvang!

Wat bieden wij u?

 1. U kunt gebruikmaken van ons dagelijks telefonisch of e-mailspreekuur waarin wij uw inhoudelijke vragen over kinderopvang en peuterspeelzalen beantwoorden.
 2. U ontvangt het BOinK-magazine.  Hierin vindt u praktijkervaringen, tips en informatie over actuele ontwikkelingen in de kinderopvang.
 3. U krijgt onze begeleiding en ondersteuning bij conflicten en klachten.
 4. U heeft exclusieve toegang tot de ledenwebsite en alle online magazines en brochures.
 5. U heeft toegang tot een groot aantal brochures te downloaden via de ledensite.
 6. U krijgt voorrang bij inschrijving voor deelname aan onze cursussen en trainingen.
 7. U krijgt korting op de regionale basistraining.
 8. U wordt via onze digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen in de kinderopvang.
 9. U kunt via het opiniepanel ervaringen delen via peilingen en onderzoek.
 10. U staat via ons in verband met verschillende grote organisaties in de kinderopvangsector, waarmee wij onze leden in contact kunnen brengen.
 11. U versterkt de positie van BOinK. Dat betekent dat BOinK (nog) meer invloed heeft op de ontwikkeling van de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen.

Lid worden?

> Schrijf u dan hier in

Kosten

De jaarlijkse contributie van BOinK bedraagt:

Voor kinderopvang en bso
Een minimumbijdrage van €25,00 voor 1 groep, meer dan 1 groep € 19,50* 

Voor peuterspeelzalen
 € 19,50 per peuterspeelzaallocatie 

Voor gastouderbureaus
€ 24,50 voor de 1e 50 koppelingen*/**. Elke volgende 50 koppelingen: € 20,00 

* Indien van een kinderopvanginstelling meer dan 20 groepen bij ons zijn aangemeld óf een gastouderbureau heeft meer dan 1000 koppelingen, dan hanteren wij een kortingsregeling van 20%.
** Koppelingen: het aantal geplaatste kinderen bij aangesloten gastouders 

> Verdere toelichting kosten en algemene voorwaarden lidmaatschap

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van BOinK loopt automatisch door voor het daaropvolgende kalenderjaar, tenzij u schriftelijk opzegt vóór 1 oktober.  

De oudercommissie is een wettelijk verplicht gremium. Zoals vermeld in de statuten van BOinK zijn individuele oudercommissies lid van BOinK. Om deze reden kunnen alleen de aangesloten individuele oudercommissies het lidmaatschap opzeggen. De organisatie kan dit niet namens de oudercommissies doen. Het bestuur van BOinK heeft deze handelswijze mede overlegt met het ministerie, om te voorkomen dat het lidmaatschap buiten medeweten van of tegen de wil van de aangesloten oudercommissies wordt beëindigd. Wij kunnen hier niet van afwijken.

Indien uw opzeggen als oorzaak heeft dat er uitschrijving in het landelijke register heeft plaatsgevonden dan ontvangen wij daarover graag bericht.

Nieuws

Vacature: secretarieelmedewerker (20 uur)

Wij zijn op zoek naar een proactieve, communicatief vaardige, professionele collega voor ons secr...

meer