We hebben nog steeds regelmatig contact met de Belastingdienst over de foutieve beschikkingen van de kinderopvangtoeslag 2014. Nieuws, updates en belangrijke informatie plaatsen we op deze pagina. 

Wanneer ouders wachten tot de beslissing op hun bezwaar is gemaakt, betalen zij dan in de tussenliggende periode rente?

Belastingdienst: Ouders hebben een  brief ontvangen met een acceptgiro waarmee zij de toeslag kunnen terugbetalen. Zij moeten dit doen vóór de uiterste betaaldatum die op de voorkant van de brief staat. Hebben zij bezwaar gemaakt, dan krijgen ze automatisch uitstel van betaling. De Belastingdienst gaat rente rekenen na de uiterste betaaldatum die in de brief met acceptgiro wordt genoemd. Dit is een  vergoeding van gemiste rente. Als wij geld van ouders tegoed hebben, dan moeten zij ons rente betalen. Hebben ouders geld van ons tegoed dan betalen wij de ouders rente. Wij berekenen de rente over de periode die begint op de 1e dag na de uiterste betaaldatum en eindigt op de dag vóór de dag dat u of wij betalen.

Eerste naheffingen gecorrigeerd

De eerste foutieve naheffingen van de kinderopvangtoeslag 2014 zijn gecorrigeerd! Van de gevallen die bij ons bekend zijn, is de complete naheffing komen te vervallen en bij één geval kreeg het betreffende gezin zelfs geld terug.

Geen bezwaar aangetekend?

Minister Asscher heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de Belastingdienst de beschikkingen met dagtekening 7 januari waartegen geen bezwaar is aangetekend, gaat onderzoeken en zonodig actief gaat corrigeren. 

Naheffing met dagtekening anders dan 7 en 28 januari 2016

In 2015 heeft de Belastingdienst op diverse momenten in het jaar naheffingen voor de kinderopvangtoeslag 2014 verstuurd. De Belastingdienst heeft ons laten weten dat deze naheffingen niet tot stand zijn gekomen op basis van de softwarefout die zich in de naheffingen van 7 en 28 januari 2016 heeft voor gedaan.     

Naheffing kinderopvangtoeslag 2014
d.d. 28 januari 2016

Heeft u een naheffing voor de kinderopvangtoeslag 2014 met dagtekening 28 januari ontvangen? Ook dan is de definitieve berekening mogelijk fout. U heeft inmiddels bericht van de Belastingdienst ontvangen of ontvangt nog bericht dat de fout door de Belastingdienst zelf wordt hersteld. U hoeft in dit geval dus geen bezwaar aan te tekenen. 

Naheffing d.d. 7 januari 2016

Veel ouders hebben van de Belastingdienst een onwaarschijnlijk hoge naheffing voor de kinderopvangtoeslag 2014 ontvangen. Op basis van de aangeleverde gegevens van de kinderopvangorganisaties zijn definitieve berekeningen gebaseerd op onvolledige of onjuiste informatie. De bezwaarschriften die binnen de bezwaartermijn van 6 weken door de Belastingdienst zijn ontvangen worden met voorrang behandeld. Heeft u bezwaar aangetekend maar (nog) geen ontvangstbevestiging of nieuwe beschikking ontvangen? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon en vraag naar de status van uw bezwaarschrift. 

 

Blijf van het laatste nieuws op de hoogte via Facebook en Twitter en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

 

Tijdlijn

25 april 2016

BOink heeft recent overleg gehad met de Belastingdienst Toeslagen. De oorzaak van de problemen met de beschikking is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Wij raden ouders aan wanneer zij vermoeden dat hun beschikking over 2014 maar ook die over 2015 niet klopt, deze goed na te rekenen. Dit kan met behulp van de proefberekening op de site Belastingdienst.nl/toeslagen. Controleer ook de pagina met uw persoonlijke wijzigingen, deze vindt u op dezelfde site na het inloggen, bij het tabblad 'statusoverzicht'. Mochten er wijzigingen zijn doorgevoerd die niet correct zijn of geeft u zelf wijzigingen door, maak dan een printscreen van de betreffende pagina's voor uw eigen administratie.

Tot slot willen we u adviseren om te allen tijde een bezwaar in te dienen wannneer u constateert dat er mogelijk berekeningen of beschikkingen niet correct zijn.Tijdens de behandeltijd van het bezwaar wordt uw eventuele terugbetaling stopgezet. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de Belastingtelefoon. Ook kunt u contact opnemen met ons tijdens het dagelijks spreekuur van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 030-2317914 of online.  

22 februari 2016
De eerste foutieve naheffingen zijn gecorrigeerd.
De overheid laat weten dat de neheffingen van de mensen die geen bezwaar hebben aangetekend tegen hun beschikking van 7 januari jl., actief door de Belastingdienst worden hersteld.   

3 februari 2016
Naheffingen met dagtekening in 2015 zijn niet tot stand gekomen op basis van de softwarefout 

28 januari 2016 
Ook naheffingen d.d. 28 januari 2016 mogelijk fout

15 januari 2016 - 16.30 uur
Ook als de naheffing al aan de Belastngdienst is betaald kan er nog bezwaar worden aangetekend mits u dat binnen zes weken doet 

13 januari 2016 - 9.00 uur
Bekend wat de Belastingdienst doet met bezwaarschriften die zonder jaaropgave(n) worden verstuurd 

11 januari 2016 - 13.00 uur
De te ondernemen stappen door ouders bekend, zie hierboven

11 januari 2016 - 10.00 uur

Op dit moment hebben we contact met de Belastingdienst over de situatie en hoe verder.  

8 januari 2016 - 19.50 uur
Naar aanleiding van de uitzending van RTL Nieuws en ons eerdere contact met de Belastingdienst, zijn we gebeld door de Belastingdienst over de foutief verzonden aanslag voor de kinderopvangtoeslag 2014. Het gaat inderdaad om enkele duizenden gevallen. Maandagochtend gaan we samen met de Belastingdienst een instructie voor ouders opstellen, teneinde ouders een langdurige bezwaarprocedure te besparen.

8 januari 2016 - 15.00 uur
Door signalen uit verschillende hoeken krijgen wij het vermoeden dat de Belastingdienst een fout heeft gemaakt met de berekening van de kinderopvangtoeslag 2014. Het zou gaan over een teveel afgenomen aantal uren waardoor ouders in de week van 4 januari, een aanslag van enkele honderden tot duizenden euro’s hebben ontvangen. Heeft u ook een onwaarschijnlijke hoge aanslag gekregen? Teken dan bezwaar aan (zie hierboven). U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken maar we adviseren u dit zo snel mogelijk te doen.

 

Relevante links

Bezwaarschrift toeslag Belastingdienst 

'Duizenden ouders boos vanwege foute naheffing kinderopvangtoeslag'
Nieuwsbericht van 8 januari van Omroep West

'Onrust bij ouders: Belastingdienst stuurt forse naheffing'
Nieuwsbericht van 8 januari van RTLnieuws

Nieuws

Nieuwe wachtlijsten kinderopvang

In groeigemeenten en drukke gedeeltes van de stad ontstaan weer wachtlijsten voor kinderopvang. D...

meer