Lidmaatschap

Wie kan lid worden van BOinK?

Individuele oudercommissies kunnen lid worden van BOinK. Daarmee kunnen ook de ouders die kinderopvang afnemen op die locatie gebruik maken van de diensten van BOinK. 

Waarom lid worden?

Als belangenvereniging is het van groot belang om zoveel mogelijk leden te hebben. Op dit moment vertegenwoordigen wij ruim 4000 oudercommissies van alle oudercommissies in Nederland. Wij vertegenwoordigen daarmee ontzettend veel ouders. Mede hierdoor wordt er in deze sector veel waarde gehecht aan de stem van BOinK. Kortom; hoe meer leden, hoe groter onze invloed! Op dit moment worden wij betrokken bij wetgevingstrajecten, onderzoeken, adviesraden, het ontwikkelen van nieuwe vormen van opvang en diverse andere zaken die belangrijk zijn voor ouders met kinderen in de opvang en op peuterspeelzalen. Samen met BOinK werkt u aan kwalitatief goede en voor iedereen bereikbare en betaalbare kinderopvang!

Diensten voor leden

  • Leden kunnen gebruik maken van ons dagelijkse spreekuur. Zowel telefonisch als per e-mail beantwoorden wij vragen en geven wij advies over kwaliteit, adviesrechten, regelgeving, prijzen, klachtrechten en financiering in de kinderopvang.
  • Leden krijgen exclusieve toegang tot onze ledenwebsite. Hier vindt u onze magazines en allerlei nuttige brochures omtrent belangrijke onderwerpen.
  • Leden ontvangen het BOinK magazine. Deze brengen wij een paar keer per jaar uit, met daarin de meest actuele ontwikkelingen in de kinderopvang. 
  • Leden kunnen deelnemen aan cursussen en trainingen van BOinK.
  • Leden hebben de mogelijkheid de nieuwste informatieve brochures te bestellen.
  • En bovenal: leden kunnen hun stem en mening laten horen via BOinK.


Lid worden?

> Schrijf u dan hier in


Kosten

De jaarlijkse contributie van BOinK bedraagt voor 2017:

Voor kinderopvang en bso
€ 19,50* per groep, met een minimumbijdrage van €25,00 

Voor peuterspeelzalen
 € 19,50 per locatie 

Voor gastouderbureau's
€ 24,50 voor de 1e 50 koppelingen*/**. Elke volgende 50 koppelingen: € 20,00 

* Indien van een kinderopvanginstelling meer dan 20 groepen bij ons zijn aangemeld óf een gastouderbureau heeft meer dan 1000 koppelingen, dan hanteren wij een kortingsregeling van 20%.
** Koppelingen: het aantal geplaatste kinderen bij aangesloten gastouders 

Voorbeeld berekening lidmaatschap


Algemene Ledenvergadering

19 juni a.s. is de Algemene Ledenvergadering 2017. Alle leden zijn van harte welkom. Ze hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Tijdens de vergadering wordt er een korte presentatie gegeven van de activiteiten van BOinK van afgelopen en jaar en komend jaar. Tevens vragen we de leden om goedkeuring voor de jaarstukken. Daarna willen we graag in gesprek over de (gevolgen van) de aankomende veranderingen (IKK en harmonisatie).  
Uitnodiging en agendaBeëindiging lidmaatschap


Het lidmaatschap van BOinK loopt automatisch door voor het daaropvolgende kalenderjaar, tenzij u schriftelijk opzegt vóór 1 oktober.  

De oudercommissie is een wettelijk verplicht gremium. Zoals vermeld in de statuten van BOinK zijn individuele oudercommissies lid van BOinK. Om deze reden kunnen alleen de aangesloten individuele oudercommissies het lidmaatschap opzeggen. De organisatie kan dit niet namens de oudercommissies doen. Het bestuur van BOinK heeft deze handelswijze mede overlegt met het ministerie, om te voorkomen dat het lidmaatschap buiten medeweten van of tegen de wil van de aangesloten oudercommissies wordt beëindigd. Wij kunnen hier niet van afwijken.

Indien uw opzeggen als oorzaak heeft dat er uitschrijving in het landelijke register heeft plaatsgevonden dan ontvangen wij daarover graag bericht.


Algemene voorwaarden lidmaatschap (download)

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer