Wat doet BOinK?

Op dit moment worden wij betrokken bij wetgevingstrajecten, onderzoeken, adviesraden, het ontwikkelen van nieuwe vormen van opvang en diverse andere zaken die belangrijk zijn voor ouders met kinderen in de opvang en op peuterspeelzalen. 

 • BOinK zet zich in voor het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang en heldere eenduidige regelgeving door de overheid.
 • BOinK maakt zich sterk voor effectieve handhaving van de regelgeving en voor een goede spreiding van verschillende soorten opvang binnen steden en op het platteland
 • BOinK informeert ouders en oudercommissies over kwaliteit, regelgeving, prijzen en financiering in de kinderopvang. Daarbij biedt BOinK ondersteuning en advies in geval van klachten en geschillen.
 • BOinK stimuleert de aanwezigheid van een actieve oudercommissie en overtuigt ouders van het belang van medezeggenschap.

Wat betekent BOinK voor ú?

Individuele oudercommissies kunnen lid worden van BOinK. Daarmee kunnen ook de ouders die kinderopvang afnemen op die locatie gebruik maken van de diensten van BOinK. BOinK biedt haar leden:

 • Een dagelijks spreekuur, zowel telefonisch als per e-mail
 • Uiteenlopende brochures en voorlichtingsmateriaal voor ouders en oudercommissies.
 • Het BOinK-magazine dat 3x per jaar wordt uitgebracht
 • Een maandelijkse nieuwsbrief 
 • Een informatieve website
 • Een opiniepanel, waar u uw mening kunt laten horen
 • Verschillende sociale mediakanalen om up-to-date te blijven
 • Trainingen en cursussen voor oudercommissies.

Meer over het lidmaatschap.

Nieuws

Vacature: secretarieelmedewerker (20 uur)

Wij zijn op zoek naar een proactieve, communicatief vaardige, professionele collega voor ons secr...

meer