Werkveld

BOinK bevindt zich als een spin in het web in de sector kinderopvang. Op deze pagina vind je een overzicht van belangrijke partijen waarmee wij regelmatig in gesprek gaan over actuele ontwikkelingen.

Op het gebied van belangenbehartiging hebben we veel te maken met de overheid en beleidsmakers op landelijk en gemeentelijk niveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Vereniging van Nederlandse Gemeentes en de Rijksoverheid

Naast de Nederlandse gemeentes en de overheid werken we nauw samen met ondernemers in de sector kinderopvang. Deze ondernemers worden vertegenwoordigd door de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Vereniging Gastouderbranche (VGOB). Wat betreft peuterspeelzalen realiseren we een goede samenwerking met de MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) en het Landelijk Peuterspeelzalen Platform (LPP).

Wanneer het om toezicht en handhaving binnen de kinderopvang gaat is er met regelmaat contact en overleg met GGD-Nederland en regionale GGD’s.

Nuttige organisaties en (web)adressen:

Organisaties op het gebied van kwaliteit:

Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) 

Landelijk pedagogenplatform kinderopvang 

NCKO; Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek

Nederlands Jeugdinstituut

Landelijk Steunpunt Brede Scholen

Klachten & geschillen:

De Geschillencommissie

Klachtenloket Kinderopvang

Spectrum, CMO Gelderland

Vakbond:

Abvakabo FNV 

CNV 

Consumentenondersteuning:

Consumentenbond

ConsuWijzer

Overige organisaties:

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

Waarborgfonds Kinderopvang

Nieuws

Resultaten prijspeiling 2017

Ook in 2017 hebben we een enquĂȘte gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van k...

meer